5 Simple Statements About Oululainen Explained

oululainen

Tätä fii­lis­tä ja kii­tol­li­suu­den mää­rää ei pys­ty sa­noin ku­vai­le­maan. Elän juu­ri nyt sitä unel­maa, jos­ta olen koko elä­mä­ni haa­veil­lut, Rau­tio heh­kut­taa.

The famed Oululainen rye breads have normally been at the heart in the brand, including Oululainen Jälkiuuni that has been baked because 1947. The Oululainen assortment also incorporates other particularly well-liked goods, By way of example, Reissumies, Hapankorppu and Pullava.

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

Oulu values instruction, exploration and innovation and we're exceptionally happy to welcome Everybody to lead to those dynamics. I hope that you should have time to examine the Oulu region, make new pals, Trade Thoughts and really feel in your own home in Oulu.

Teemu Partanen mukana Leijonan luolassa – jääli­lä­sy­rit­täjän tuhkimotarina nostaa tunteet pintaan

Jääspeedway on vauhdikas ja yleisöystävällinen laji, jota on ensikertalaisenkin helppo seurata.

Ju­lia Rau­tio ka­ris­ti Ou­lun pö­lyt kan­noil­taan heti le­vy­tys­so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tet­tu­aan.

Oulu Castle (Oulun linna). There is almost very little to explain as the Castle of Oulu was destroyed within an explosion of gunpowder click site deposit (by a bolt of lightning) in the 18th century.

Today it is a public park exactly where the castle used to be. The park is major, although, so it is a pleasant wander beside the river. Their rustic café to the foundations on the 'castle', Linnankahvila open each day in the summertime, is perfectly well worth the check out on the other hand.  edit

– Täl­tä sa­ral­ta on jo­tain hie­noa kuul­ta­vis­sa jo en­si kuun puo­lel­la, hän pal­jas­taa.

Tuol­loin syn­tyi myös en­sim­mäi­set omat bii­si­ni. Sii­tä sit­10 ko­val­la tree­nil­lä ja pa­lol­la ol­laan tul­tu tä­hän mis­sä ol­laan nyt, hän taus­toit­taa.

Tätä fii­lis­tä ja kii­tol­li­suu­den mää­rää ei pys­ty sa­noin ku­vai­le­maan. Elän juu­ri nyt sitä unel­maa, jos­ta olen koko elä­mä­ni haa­veil­lut, Rau­tio heh­kut­taa.

Perspective around the river Oulu to Tuira from Hupisaaret park. The water electrical power plant is often found on the appropriate aspect. Tuira is without doubt one of the greatest districts of Oulu with Nearly seven,000 inhabitants.

Ou­lu­lai­sar­tis­tin vuo­si 2018 on läh­te­nyt liik­keel­le pait­si in­nos­tuk­sen­se­kai­sen fii­lis­te­lyn, myös ah­ke­ran työn­te­on mer­keis­sä.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Simple Statements About Oululainen Explained”

Leave a Reply

Gravatar